Martijn Monné

Al ruim voor mijn afstuderen heb ik mij ontwikkeld tot toegewijd houtconstructeur. Ik heb voordat ik bij IBVreeswijk kwam gewerkt voor onder meer Pieters Bouwtechniek in Haarlem en de Metsa Wood bosindustriegroep. Ik ben goed bekend met de houtbouwmethodieken in zowel Nederland, als het buitenland en dan met name die in Belgie, Duitsland, Engeland en Scandinavie. Vanuit deze kennis geef ik breed advies aan een divers scala van partijen in de houtsector. Met name op het gebied van innovatief materiaalgebruik en de optimale inpassing van moderne houtconstructies draag ik met veel passie bij aan bouwprojecten en systeemontwikkelingen.

Reacties gesloten